Merimieskirkon nettipuoti

Rekisteriseloste

Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Merimieskirkko ry (y-tunnus 0116968-4)
Albertinkatu 2 B
00150 Helsinki
puh. (050) 322 2915 fax (09) 6962 4555

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Albertinkatu 2 B
00150 Helsinki

REKISTERIN NIMI
Suomen Merimieskirkko ry:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Suomen Merimieskirkko ry:n palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Suomen Merimieskirkko ry:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin, analysointiin, tilastointiin sekä muihin vastaaviin asiakaspalvelun ja siihen liitettyjen palveluiden ja asiakkuuksien kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä sisältää muun muassa seuraavia hakijan antamia tietoja:

  • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • sukupuoli, kieli, syntymäpäivä ja -aika
  • lupa- ja kieltotiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • muut tarpeelliset yhteystiedot, verkkosivuston ja sen palveluiden toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tapahtuma-, palaute- ja viestintätiedot

Rekisteri sisältää myös muut rekisteröidyn antamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Suomen Merimieskirkko ry:n asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovutus markkinointitarkoituksiin sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.